Chính sách - Pháp luật

Từ 10/6, người dân được tra giá đất và quy hoạch trên internet  

09/05/2013 | lúc 17:26:18
Theo Thông tư số 04/2013 về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, kể từ ngày 10/6/2013, người dân có thể tra cứu trên internet 3 loại thông tin.

Quy định mới về tính lệ phí trước bạ nhà, đất  

09/05/2013 | lúc 17:24:24
Theo Tổng cục Thuế, sau một tháng triển khai thực hiện quy định mới về cách tính lệ phí trước bạ, thủ tục ghi nợ thuế đối với nhà, đất chưa thấy phát sinh vướng mắc và nhận được sự đồng thuận của người nộp thuế.

Đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ: Hỗ trợ tối đa cho người dân  

03/05/2013 | lúc 09:33:39
Theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội, các địa phương phải hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất (sổ đỏ) lần đầu trong năm 2013. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Hà Nội còn gặp nhiều tồn tại, vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân.

Giảm tiền mua nhà ở theo số năm công tác  

03/05/2013 | lúc 09:31:42
Cán bộ, công chức, viên chức và lực lương vũ trang sẽ được giảm tiền mua nhà ở tương ứng với số năm công tác, đó là quy định mới tại nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Hoàn thành cơ bản việc cấp sổ đỏ trong năm 2013  

05/04/2013 | lúc 15:28:47
Ngày 4/4, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 05/CT-TTg, yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

Các tin khác