Khách hàng cần biết

THÔNG BÁO LÀM THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


TỔNG CÔNG TY

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Quý khách hàng.

 

V/v: Hoàn tất nghĩa vụ thanh toán và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại dự án KHU DÂN CƯ LONG THỌ - PHƯỚC AN, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI.

 

Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD thông báo về trường hợp quý khách hàng chưa nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho lô đất của quý khách hàng đề nghị các khách hàng hoàn tất việc nôp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bao gồm cả việc ký các giấy tờ cần thiết chậm nhất trước ngày 30/7/2016 để Tổng công ty chúng tôi kịp thời chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất việc cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất .

Vậy, vì quyền lợi của chính khách hàng, Tổng công ty xin thông báo để Quý khách được rõ và rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

Trân trọng kính chào.

 

STT

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG

Ô ĐẤT

NHÓM

DIỆN TÍCH

GHI CHÚ

1

VŨ TRỌNG PHƯỢC

C28

LO1

1

90

 

2

TRẦN VĂN HỘI

A12

LO2

1

90

 

3

NGUYỄN BÌNH XÊ

5

NV10

1

285

 

4

NGUYỄN THÀNH TRUNG

C04

LO1

1

                     90

 

5

PHẠM THỊ MY

B03

NV9

1

285

 

6

PHẠM HOÀI NHÂN

A18

NV8

1

277

 

7

PHẠM HOÀI NHÂN

A19

NV8

1

277

 

8

NGUYỄN THỊ NGÂN

B43

LO2

1

                   100

 

9

LÝ CẨM HỒNG

21

LK8

4

120

 

10

LÝ CẨM HỒNG

22

LK8

4

120

 

11

LÝ CẨM HỒNG

23

LK8

4

120

 

12

LÝ CẨM HỒNG

24

LK8

4

172

 

13

TRẦN VĂN HÙNG

61

NV7

4

312,5

 

14

TRẦN VĂN HÙNG

63

NV7

4

304,5

 

15

HUỲNH HỮU HỘI

A08

LK1

2

100,0

 

16

HUỲNH HỮU HỘI

A09

LK1

2

100,0

 

17

CAO THÚC DANH

E56

SL6

4

140,0

 

18

PHẠM MINH THÔNG

A12

NV8

3

300,0

 

19

CÕ THÀNH LỢI

E02B

LO3

3

                   108

 

20

NGUYỄN HỒNG NGỌC

8

LK17

4

               120,0

 

21

NGUYỄN HỒNG NGỌC

9

LK17

4

               120,0

 

22

BÀNH THỊ MINH NGUYỆT

E34B

SL4

4

               140,0

 

23

NGUYỄN THANH THẢO

38

LK4

4

               150,0

 

24

LƯƠNG TÚ THANH

C11

NV5

3

250,0

 

25

NGUYỄN QUANG TUẤN

58

LK18

4

               120,0

 

26

NGUYỄN THỊ THÀNH

C07

NV8

3

               320,0

 

27

PHẠM NGỌC CƯỜNG

6

NV7

4

               304,5

 

28

TRƯƠNG NGỌC MINH

E115

SL5

4

               140,0

 

29

TRẦN NGỌC LIÊN

C12

NV8

3

               312,0

 

30

TRẦN PHƯƠNG HOA

37

LK8

4

               120,0

 

31

TRẦN PHƯƠNG HOA

38

LK8

4

               120,0

 

32

LE THỊ NƯƠNG

33

NV8

4

               300,0

 

33

NGUYỄN THỊ BÍCH TRÀ

B33

NV3

4

               403,0

 

34

PHẠM TUẤN PHƯƠNG

21

LK18

4

               120,0

 

35

MAI MẪN KHOA

51

LK19

4

               120,0

 

36

ĐINH ANH VĂN

E07

NV3

3

               300,0

 

37

TRẦN NGỌC LIÊN

E04

NV3

3

               300,0

 

38

TRẦN NGỌC LIÊN

E05

NV3

3

               300,0

 

39

NGUYỄN THỊ CẨM HUYỀN

A15

NV9

3

               280,0

 

40

TRẦN NGỌC LIÊN

E06

NV3

3

               300,0

 

41

TRẦN VĂN HỘI

C70

LO2

3

               100,0

 

42

TRẦN VĂN HỘI

C71

LO2

3

               100,0

 

43

TRẦN VĂN HỘI

C72

LO2

3

               100,0

 

44

TRẦN VĂN HỘI

C73

LO2

3

               100,0

 

45

TRẦN VĂN HỘI

C74

LO2

3

               192,0

 

46

JAKIDAH

B18

NV1

3

               280,0

 

47

PHẠM KHẮC THUẬN

11

LK9

4

               120,0

 

48

ĐỖ THỊ THU HƯƠNG

A05

NV1

4

               337,5

 

49

NGUYỄN VĂN HOAN

A10

NV1

4

               337,5

 

50

VŨ VĂN THƯỞNG

C12

NV5

3

               242,0

 

51

NGUYỄN AN NINH

D04

NV3

3

               300,0

 

52

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

B17

NV2

3

               300,0

 

53

CHUNG CẨM MỸ

A04

NV3

2

               300,0

 

54

CHUNG CẨM MỸ

A03

NV3

2

               300,0

 

55

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

A12

NV3

2

               260,0

 

56

NGUYỄN THỊ LỆ THÚY

E57

SL1

2

               120,0

 

57

NGUYỄN NGỌC BÍNH

20

NV8

4

               300,0

 

58

VŨ TRỌNG HUẤN

A59

LK1

2

               100,0

 

59

VŨ TRỌNG HUẤN

A60

LK1

2

               100,0

 

60

TRẦN THỊ CẨM TÚ

A03

NV8

3

               300,0

 

61

BÙI THỊ MINH CHÂU

B42

LO2

3

               100,0

 

62

NGUYỄN QUANG VINH

B10

NV5

2

               300,0

 

63

NGUYỄN THỊ NGỌC HẢO

11

NV8

2

               300,0

 

64

PHAN HUỲNH KHOA

C48

LO2

1

                  90,0

 

 


Ngày đăng: 23/05/2016 - Lượt xem: 1465

Các tin khác