Kinh tế

Hỗ trợ thị trường bất động sản  

01/07/2013 | lúc 13:56:03
Quốc hội vừa nhất trí thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT với số phiếu tán thành cao.

Vay hỗ trợ nhà ở: “Ba năm sau vẫn được ưu đãi lãi suất”  

27/03/2013 | lúc 16:56:37
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản giải trình đối với các ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư cho vay hỗ trợ nhà ở.

Các tin khác